Afdruk

verantwoordelijk voor de inhoud

Westfälisches Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen
Kirchstraße 7
57392 Schmallenberg-Holthausen

Fon 02974-6932 oder 6685

info@museum-holthausen.de

Vereins-Register-Nr.: 1900190

Webdesign, Webentwicklung, Webhosting

© 2014 www.zweixh.de & Peter Friedhoff
Realisiert mit Contao

Geschillenbeslechting

Online platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting door de Europese Commissie
Informatie over online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1 ODR-VO: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden. U vindt ons e-mailadres in de opdruk hierboven. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Ontkenning

Inhoud van het online aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid Fout is aanwezig. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een verplichting in het geval alleen van kracht, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het zou technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook op buitenlandse vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, alleen de aanbieder van de pagina waarnaar niet was degene die is gekoppeld aan deze pagina's.

 

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken om te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
Alle merknamen en handelsmerken die worden vermeld in het internetaanbod en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen al vanwege de loutere vermelding is niet om de conclusie te trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden!
Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

Internet voorwaarden

Het internet werkt als een gedecentraliseerd netwerknetwerk met het cachen en doorsturen van tijdelijke gegevens. Een garantie voor de uitsluiting van manipulatie, toevallige vervalsing en garantie voor het gebruik van slechts actuele gegevens (bijvoorbeeld oude versie nog in de cache) op de aansluiting provider naar gebruiker kan dus niet geven op dit moment. We wijzen u daarom op deze systemische beperking: u ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van internet. Daarom kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de informatie en de correspondentie met de originele gegevens.

 

Geen waarschuwing zonder contact

Mocht de inhoud of presentatie van deze pagina's inbreuk maken op rechten van derden of wettelijke bepalingen, dan vragen wij om een ​​gepast bericht zonder kostenopmerking. We garanderen dat de terecht betwiste passages worden verwijderd zonder dat er juridische hulp nodig is. De betrokkenheid van een advocaat, de prijs betaald voor de service provider komt niet overeen met de werkelijke of veronderstelde wil en zou een schending van § 13 par. 5 UWG als gevolg van de uitoefening van irrelevante doelwitten als een dominante thema van initiatie, in het bijzonder een Kostenerziehlungsabsicht de werkelijke drijfveer zijn, en een schending vormen van de plicht om schade te beperken. Niettemin zullen we de kosten die u hebt gemaakt volledig afwijzen zonder voorafgaand contact en, indien nodig, een tegenvordering indienen wegens schending van de bovengenoemde bepalingen.

 

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hiervan niet van invloed.