Heksen

Het geloof in hekserij komt voort uit de eeuwenoude waanvoorstellingen over toverij en spoken, die zelfs vele eeuwen na de kerstening nog bestond.

Maar het had nog niets met de middeleeuwse hekserij gemeen. In de Germaanse tijd was hekserij alleen als vergrijp tegen lichaam en geest strafbaar.

Pas vanaf de 13e eeuw en uitgaande van de toenemende vervolging van ketters, gold hekserij als vergrijp tegen het geloof. De kerk was voor de heksenprocessen verantwoordelijk en strafte vervolgens de heksen op dezelfde wijze als de ketters.