Dieren- en plantenwereld

De dieren- en plantenwereld van het Sauerland worden in de natuurkundige afdeling gepresenteerd.

Bewoners van beuken- en sparrenbossen, van hoogveen en weilanden in de dalen zijn hier te bewonderen evenals de zangvogels uit deze regio.

Fraai opgezette auerhoenders, reeën en andere dieren waarop mag worden gejaagd geven inzicht in de jacht. De bosbouw wordt eveneens belicht.